Om oss

Ardegård Skogsrådgivning AB utför

 

Rotpost och Rotpoststämpling
Skapa ett bra försäljningsunderlag för din avverkning

Rådgivning
Skogsrådgivning för din fastighet med fokus på bästa ekonomiska utfall för dig som kund

Förvaltning
Skräddarsydd hantering enligt kundens önskemål

Utbildning
Motor- och röjsågsutbildning enligt säkerskog

Konsultation vid virkesförsäljning och upphandling
Kunden i fokus, du maximerar dina skogliga intäkter

Övriga skogliga ärenden går alltid att diskutera